Misc

Víkend v Istanbule

11.11. – 14.11.2020

Posledný krátky výlet do zahraničia, ktorý som ešte na sklonku roku 2020 stihol. To som ešte netušil, že najbližších 6 mesiacov strávim nedobrovoľne uväznený na Slovensku, z toho 2/3 v okrese. Tragické.