Trasa: Bratislava – Novi Sad – Ilok – Vukovar – Osijek – Bratislava

cca 1100km 27.4. – 1.5.2012

osoby_srbsko,chorvatsko_2012