Misc

Expresný Tivat

Na tento výlet som nešiel sám a našťastie tak z neho nemusím tvoriť žiaden zápis, ktoré sa mi chcú písať čoraz menej. Report z týchto 48 hodín na horúcej balkánskej pôde si tak môžete prečítať z pomyselného pera trnavského svetobežníka Antona.