Praha 2013

Popis:

V svojich 27. rokoch po prvýkrát do Prahy.

Dátum:

21.6. – 23.6.2013

Cestopis: