Kyjev 2021

Popis:

Víkendový výlet počas ktorého sme konečne navštívili legendárne autobusové depo č. 7.

Dátum:

17.9. – 19.9.2020

Cestopis: