Krakow 2023

Popis:

Víkendová rýchlo otočka do druhého najväčšieho poľského mesta.

Dátum:

4.3. – 5.3.2023

Cestopis: