Kodaň & Malmö 2013

Popis:

Novembrový víkend v mestách ktoré spája Oresundský most – Kodaň a Malmo.

Dátum:

9.11. – 10.11.2013

Cestopis: