Category: Praha 2013

V 27. rokoch po prvýkrát do Prahy.