Archive for Cestopis Praha 2013

V svojich 27. rokoch po prvýkrát do Prahy.