Archive for Kategória: Kodaň & Malmö 2013

Novembrový víkend v mestách ktoré spája Oresundský most – Kodaň a Malmo.