Archive for Cestopis Kodaň & Malmö 2013

Novembrový víkend v mestách ktoré spája Oresundský most – Kodaň a Malmo.